Päivän Sana 18.11.2018
"Sitä päivää ja hetkeä ei tiedä kukaan, eivät taivaan enkelit eikä edes Poika, sen tietää vain Isä. Niin kuin kävi Nooan päivinä, niin on käyvä silloinkin, kun Ihmisen Poika tulee."

Matt. 24:36-37

Opetustilanne

Mitä se on?

 

Kolmisenkymmentä vuotta sitten olin opetustaidon kurssilla. Alkuoletus oli, että siellä opetellaan, kuinka puhujapöntössä käyttäydytään. Ei sinne päinkään.

 

Koko kolmipäiväinen kurssi koostui sen opettelusta, kuinka rakennetaan kurssi niin, että vastaanottaja myös kurssin jälkeen alkaa luennoitsijan toimenpiteitä käytännön elämässä soveltaa. Monta kertaa nimittäin käy, että sujuva opettaja koetaan mielenkiintoiseksi, tehdään innokkaasti muistiinpanoja, kurssin jälkeen vihko heitetään hyllylle ja jatketaan käyttäytymistä entiseen malliin.

 

Tärkein vaihe opetustilanteessa on ristiriidan herättäminen kuulijassa, siis kuulija alkaa miettiä, että ei hänen tapansa tehdä asioita taida ollakaan ihan parasta laatua.

 

Kun tähän vaiheeseen on päästy, luennoitsija tarjoaa oman ratkaisunsa, joka on tarjottava sellaisessa muodossa, että kuulija varmasti sen ymmärtää ja oivaltaa olevan keinona ristiriitansa poistamiseen.

 

Tässä vaiheessa henkilön on myös saatava soveltaa nyt opetustilanteessa saatua ratkaisua.

 

Opetustilanne on onnistunut, jos henkilö huomaa, että saatu tapa on käyttökelpoinen ja henkilö alkaa omassa käyttäytymisessään soveltaa  uusia käyttäytymismuotoja.

 

Harvat koulutustilanteet jäävät pysyvästi mieleen, täällä saatu sisältö on kuitenkin jatkuvasti säilynyt mielessäni.

 

Tarjoaisiko tämä opetustaitokurssin anti myös uskonelämäänsä mietiskelevälle tikapuuvärkkiä?

 

Kysyy

 

Mikko Heikkilä, vapaaehtoistyöntekijä
Kommentit

5.10.2011 klo 14:41:14
Ketoska kirjoittaa

Ihan kelpo mietiskelyä. Ajattelin vaan, että voihan puhujapöntön juttua kuunteleva ihminen saada vahvistusta tähänastisen käyttäytymisen malliin. Ajattelen nyt esimerkiksi ihmistä joka tarkkailee omia reaktioitaan, tuntee syyllisyyttä omasta käyttäytymisestään jossain tietyssä tilanteessa tai potee huonoa omaatuntoa omasta erehtymisestään. Saa anteeksiannon siitä, että ihmisellä on lupa olla heikko, erehtyväinen, katkerakin jostain eteen tulleesta vastoinkäymisestä. Tietenkin opetustilanteesta saatu oppi voi olla ohjaamassa uuteen käyttäytymismalliin, mutta opetus on oltava sellaista, joka ei syyllistä tai aiheuta turhia omantunnon tuskia.