Päivän Sana 21.03.2019
Kuka voi sanoiksi pukea Herran voimateot,
kuka voi häntä kyllin ylistää?

Ps. 106:2

Hautojen hoito

Seurakuntaliitoksen myötä haudanhoitosopimusten sisältö ja hinnoittelu on yhdenmukaistettu Alahärmän, Kauhavan, Kortesjärven ja Ylihärmän hautausmaiden hoitohaudoilla. Hautainhoitosopimuksia tehdään vain vuodeksi kerrallaan.

 

Kauhavan seurakunnalla on yhden hoitokauden kestäviä kesä- ja kasteluhoitosopimuksia.

 

Hoitojen tarjouslaskut lähetetään automaattisesti edellisenä vuonna hoidon maksaneille asiakkaille. Maksamalla laskun vahvistetaan hoitosopimuksen jatkuminen tulevana hoitokautena.

 

 

Kesähoito


Yhden kesän hoitomaksu määräytyy hautapaikan sijojen mukaan. Kaikilla hoitohaudoilla

kukkina on vaaleanpunainen pikkubegonia.

 

Hoitoon sisältyy:

 • kevätsiivous

 • kukkapaikan kunnostus ja lannoitus

 • kukat

 • pinnan kunnostus

 • kukkien hoito, kastelu ja lannoitus

 • haudan siistinä pitäminen

 • syksyllä kukkien poisto

 • syyssiivous

   

  Kukkien kesähoito aloitetaan kesäkuun 10. päivä sääolosuhteista riippuen. Hoito päättyy 30.09. tai ennen tulevaan hallayöhön, jonka jälkeen kukat poistetaan.

   

  Ensimmäistä kertaa seurakunnan kesähoitoon tulleista haudoista peritään 70,- €:n peruskunnostusmaksu, mikäli viimeisestä hautauksesta on kulunut yli 2 vuotta. Maksu sisältää haudan kesähoitoon kunnostamisen ja kivien oikaisun.

   


Kasteluhoito

 

Yhden vuoden hoitomaksu määräytyy hautapaikan sijojen mukaan.

 

Hoitoon sisältyy:

 • omaisten istuttamien kukkien kastelu ja lannoitus

 • kuivien kukkien poisto kukkaryhmästä

   

  Hoito aloitetaan seurakunnan hoidossa olevien kesähoitojen yhteydessä. Omaisten istut-

  tamien kevätkukkien esim. äitienpäiväkukkien hoito ei sisälly kasteluhoitoon.

   

   

Erillinen peruskunnostus

 • Tuntiveloitus 30,- €/tunti

  Palvelu sisältää:

 • hautapinnan kunnostus

 • kivien oikaisu

   

Hautakivien oikaisu

Tuntiveloitus 30,- €/tunti

 

 

 

 

Haudanhoitohinnat 2015

 

Kesähoito Hautasija

Hautasija

1

70,-

6

94,-

2

75,-

7

96,-

3

85,-

8

98,-

4

90,-

9

99,-

5

92,-

10

100,-

                                           

 

Kasteluhoito

 

 

Hautasija

Hautasija

1

50,-

6

62,-

2

54,-

7

63,-

3

58,-

8

65,-

4

59,-

9

67.-

5

60,-

10

68,-

 

 

 

 

Hoitosopimuksista ja niiden laskutuksista vastaa toimistosihteeri Sirpa Mäntylä, puhelinnumero 06-4346526.

 

 

 

 

 

HAUTAUSMAIDEN REUNAKIVET

 

Haudoille tuotavat reunakivet vaikeuttavat hautojen hoitoa sekä lisäävät kaivuun, peiton ja peruskunnostuksen kustannuksia erityisesti talvikuukausina. Seurakunta on vuosittain joutunut korvaamaan hautapaikan haltijoille kaivuun yhteydessä tapahtuneita tahattomia reunakivien rikkoutumisia.

 

Kirkkoneuvoston 6.8.2013 tekemän päätöksen (119 §) mukaan haudan reunustaminen aidalla, kivetyksellä tai muuten on päätöspäivästä lukien kielletty kaikilla Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kappeliseurakuntien sekä Kauhavan alueseurakunnan hautausmailla.

 

Mikäli hautoja jatkossa kiellosta huolimatta reunustetaan, seurakunta poistaa reunukset ja tästä aiheutuvat kustannukset peritään haudan haltijalta.

 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö, p. (06) 434 6527, 050 532 2792 ja kiinteistöpäällikkö Kari Jutila, p. (06) 434 6536, 045 139 3597

 

 

 

 
Hautaoikeus ja sen luovuttaminen

 
***

 
Yllä tulostettavaksi lomake hautaoikeuden haltijan nimeämisestä.

 
***
 
Hautaoikeude...