Hartaus 31.3.2020: Rukouksen aallokossa

Kun ihmisen huolireppu on täynnä painolastia, hän etsii useimmiten apua ja kuuntelijaa. Monesti toinen ihminen ja ystävä voi olla arvokas tuki. Joku voi turvautua ammattiapuun, ja näinä aikoina saa tukea myös nettipalveluista. Aina emme pysty edes sanoittamaan hätäämme tai emme halua vaivata muita ihmisiä.

 

”Syvyydestä minä huudan sinua Herra, kuule minun ääneni… Pimeydessä minä kaipaan valoa Herra… kuule minun ääneni. Erämaassa minä etsin elävää vettä… kuule minun ääneni. Anna minun sydämeeni uusi laulu… kuule minun ääneni.”  Tämä vanha laulu voi olla tuttu sinulle. (Voit kuunnella sen vaikka Johanna Kurkelan laulamana Youtubesta.)

 

Onko rukouskanava sinulle tuttu viestintämuoto? Välillä eri viestikanavat voivat olla lukossa vähäisen käytön tai tietotaidon puutteen vuoksi. Akun lataus on voinut unohtua tai piuhat ovat väärässä paikassa. Rukoukseen ei tarvita välineitä. Ehkä et ole kovin herkästi rukousyhteyttä käyttänyt, mutta se ei ole este, lähinnä hidaste. Hidaste siinä mielessä, ettet ehkä tunne toisessa päässä olevaa ”yhteyshenkilöä” kovin hyvin. Hän kyllä tuntee sinut, joten ei hätää. Iso kirja lupaa Psalmissa 50:15 ”Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä niin minä tahdon auttaa sinua, ja sinun pitää kunnioittaman minua.” Kunnioitus on toisen totena pitämistä ja toiseen uskomista. Tarvitaan sydämen kaipuu lähestyä Isää Jumalaa.

 

Hätä on monesti se reitti, mikä saa meidät etsimään vahvempia hartioita elämämme painojen kantamiseen. Sydän puhuu ahdistettuna Isän sydämelle, tai vain huokaus riittää yhteydenottoon. Voit miettiä, mihin suuri Jumala tarvitsee rukousta, kun hän tuntee luomansa ihmiset läpikotaisin. Jumala on luonut meihin vapaan tahtonsa, eikä väkisin yritä yhteyttä meihin. Toisaalta Hänen Isänsydämensä kaipaa eniten yhteistä aikaa luotuunsa.

 

Rukouksessa Pyhä Henki avaa sydämemme vastaanottamaan Jumalan viestiä. Tämä viestintä voi olla molemminpuolista. Me saamme sydämellemme Jumalan mielen asioita, armollista rakkautta, lohdutusta, vahvuutta. Pyhä Henki on meidän puolellamme, puolustajamme. Room.8:26 ”Myös Henki auttaa meitä, jotka olemme heikkoja. Emmehän tiedä, miten meidän tulisi rukoilla, että rukoilisimme oikein. Henki itse kuitenkin puhuu meidän puolestamme sanomattomin huokauksin.” Jae 27: ”Ja hän, joka tutkii sydämet, tietää mitä Henki tarkoittaa, sillä Henki puhuu Jumalan tahdon mukaisesti pyhien puolesta.” Jae 28: ”Me tiedämme, että kaikki koituu niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa ja jotka hän on suunnitelmansa mukaisesti kutsunut omikseen.”

 

Jeesus opetti maan päällä paljon rukouksesta. Hän opetti Isä meidän -rukouksen sekä Herran siunauksen opetuslapsille työkaluiksi ihmisten auttamiseen ja oman elämän hoitoon. Jeesus etsiytyi monesti yksinäisyyteen ja hiljaiseen paikkaan aamuvarhain. Hänelle yhteys Isään oli elinehto ja mahdollisuus toimia Jumalan mielen mukaisesti. Opetuslapset saivat rukousopetusta käytännön elämässä, kun sairaat ja hädässä olevat ihmiset hakemaan turvaa ja helpotusta Jeesukselta. Kohtaamisissa rukoustakin tärkeämpää oli pelastuksen armon löytäminen.

 

Simon Pietarille Jeesus sanoi ennen kuin tämä julkisesti kielsi Mestarinsa Luuk.22:32 ”Minä olen rukoillut puolestasi, ettei uskosi sammuisi” ja samalla Hän kertoi Pietarille myös tulevasta ”Ja kun olet palannut, vahvista veljiäsi”. Pietari palasi Jeesuksen luokse ja hänestä tuli vahva ase Jumalan käyttöön. Pietarin kalaverkot vaihtuivat vaikeitten elämäntilanteiden kautta suuremman työnantajan palvelukseen ja työtoveruuteen.

 

Getsemanessa Jeesus pyysi opetuslapsia rukoilemaan, etteivät he joutuisi kiusaukseen. He eivät jaksaneet. Ahdistuksen ja kuolemantuskan keskellä Jeesus joutui kamppailemaan, mutta valitsi Isän tahdon tien, meidän syntiemme sovituksen tien.  

 

Ristiinnaulittu ja ylösnoussut Jeesus rukoilee myös taivaassa meidän puolestamme. Hebr. 7:25 ”hän elää iäti rukoillakseen heidän puolestaan.” Jeesus rukoilee, ettemme menettäisi uskoamme häneen elämämme eri käänteissä - ei edes vaikeimmissa elämäntilanteissa.

 

Rukous ei vaadi mitään erityistä paikkaa, mutta on helpompi keskittyä tietyissä olosuhteissa.  Metsä voi olla monelle hiljentymisen ja rentoutumisen paikka. Toiselle se voi olla vaikka automatka. Rukous on mittatilaustyötä, mutta samalla etuoikeus pienelle ihmiselle. Saamme rukoilla toistemme, läheistemme ja Suomen sekä maailman asioiden puolesta. Jumala on luvannut kuulla rukouksemme. Sen varaan saamme jäädä.

 

Saamme siunata itsemme, läheisemme, työyhteisömme, suomalaiset ja koko maailman ihmiset

Herran siunauksella.

 

Herra siunaa meitä ja varjele meitä. Herra kirkasta kasvosi meille ja ole meille armollinen. 

Herra käännä kasvosi meidän puoleemme ja anna meille sinun rauhasi. Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.

 


Sirpa Huhdankoski, diakoni