Kauhavan seurakunnan henkilöstömuutokset

Kauhavan seurakunta on päättänyt vähentää henkilöstön määrää lähes seitsemällä henkilötyövuodella kesään 2021 mennessä. Luonnollista poistumaa kertyy kolmen henkilötyövuoden verran. Irtisanominen koskee neljää henkilöä. Tulevan kevään aikana tehdään päätöksiä seurakunnan toiminnan leikkaamisesta ja työnkuvien muutoksista.

 

Henkilöstön vähennyksen tarpeen taustalla on vuodelle 2020 budjettiin kertynyt 385.000 euron alijäämä. Alijäämää paikataan henkilöstöleikkausten lisäksi osallistumis- ja palvelumaksujen korotuksilla. Myös tilavuokrien nostamista käsitellään kevään aikana.

 

Talousahdingon juurisyy on seurakunnan jäsenmäärän voimakas lasku. Muuttotappiot ja alhainen syntyvyys muodostavat jäsenmäärän laskusta noin neljä viidennestä. Seurakunnalla on neljä keskusta, joka tuo mukanaan tavanomaista seurakuntaa korkeammat kiinteistö- ja henkilöstökustannukset.

 

Seurakunnan perustyö eri ikäisten ihmisten hengellisenä kotina jatkuu uudistuvalla tavalla. Seurakunta on yhä kristityn äiti, jonka suojissa saadaan kokea Taivaan Isän suurta rakkautta.

 

Jyrki Jormakka

kirkkoherra

040 5057415