Päivän Sana 09.12.2023

Hän hankkii sorretuille oikeuden, hän opettaa köyhille tiensä.Ps. 25:9

Kauhavan seurakunnan organisaatio uudistuu

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt seurakunnalle uuden organisaatiomallin. Muutostarpeen taustalla on työntekijöiden enemmistöä häirinnyt kysymys aluehallintomallin eli kappelirakenteen ja työaloittain päätettävien asioiden ristiriidasta. Taustalla on henkilöstön määrän supistaminen. 
 
Kauhavan seurakunnan vakituinen työntekijämäärä on pudonnut viimeisen kahdentoista vuoden aikana lukemasta 51 lukemaan 33. Muutos on ollut jyrkkä ja aivan välttämätön seurakuntalaisten määrän laskettua 2009 vuodesta 19,8%. Henkilöstön vähennyspainetta kasvattaa se, että seurakunnalla on jäsenmäärään nähden paljon kiinteistöjä. Niiden ylläpidon kulut ovat kasvaneet koko ajan. Neljä kirkkoa, neljä seurakuntataloa ja kaksi leirikeskusta muodostavat kulujen kannalta asian ytimen. Todellista säästöä voidaan saavuttaa tulevaisuudessa lähinnä luopumalla Ojutjärven leirikeskuksesta. Tulevaisuudessa, 5-15 vuoden aikajänteellä, edessä voi olla jopa luopuminen ensimmäisistä seurakuntataloista. 

Organisaatiomuutoksessa kappeliseurakunnat puretaan. Aluehallintomalli ei enää käytännössä toimi. Suuri joukko työntekijöitä työskentelee useilla alueilla. Kappelimallissa alueiden toimintaa ohjaa kappalainen. Käytännössä tämä ei enää ole mahdollista. Monilla työntekijöillä olisi silloin useita esimiehiä, joiden tulisi koordinoida työtä alaistensa lisäksi myös toistensa kanssa työntekijäkohtaisesti. Uudessa hallintomallissa työ järjestetään työalalähtöisesti. Ajatus on, että työalat ovat diakonia, kasvatus, kirkkomusiikki, seurakuntapalvelut sekä viestinnän, aikuistyön ja lähetystyön muodostama kokonaisuus. Näille tiimeille valitaan työalajohtajat, jotka vastaavat yhdessä luottamushenkilöiden kanssa siitä, että työalojen tehtävät suunnitellaan ja toteutetaan tavoitteiden mukaan.

Kappelimallia purettaessa on aiheellista kysyä, miten seurakunnan eri alueiden toiveet voivat toteutua jatkossa. Olennaista tämän kannalta on yhä samat asiat kuin ennenkin. Kirkkoneuvoston ja -valtuuston jäsenet tekevät edelleen kaikki merkittävimmät päätökset. Samalla eri työalojen työntekijät ottavat vastaan palautetta ja arvioivat toimintaa rinnakkain kokonaisuuden ja alueellisen näkökulman kannalta. Vuosittaiseen toiminnan suunnitteluun osallistuvat jatkossa myös luottamushenkilöt. Luottamushenkilöt edustavat seurakuntalaisia työalojen toimintasuunnitelmista päätettäessä. Aiemmin kappelineuvostoissa oli vaikea esittää muutoksia seurakuntatyöhön, koska toimintasuunnitelmat koskivat koko seurakuntaa. Nyt se on helpompaa, koska he voivat vaikuttaa suoraan työalojen päätöksentekoon.

Evijärvi liittyy Kauhavan seurakuntaan 1.1.2023 alussa. Tarkoitus on, että Evijärvi tulee mukaan tähän uuteen työalaorganisaatioon.


Lisätietoja
Jyrki Jormakka 040 5057415