Kortesjärven hautausmaaseurat

Hautausmaaseurat pidetään Kortesjärvellä 10. kesäkuuta. Ohjelmassa on virren veisuja, hartaus ja yhdessäoloa - turvavälit huomioon ottaen.