Päivän Sana 26.10.2021

Siunattu on se mies,
joka luottaa Herraan
ja panee turvansa häneen!
Hän on kuin puron partaalle istutettu puu,
joka kurottaa juurensa veteen.Jer. 17:7-8

Piispa vieraili

Piispantarkastuksen toisena päivänä eli lauantaina seurakunnan henkilöstö työskenteli työyhteisökonsulttien Aila Jaakkolan, Jussi Peräahon ja Antti Viidan johdolla keskenään sekä yhdessä luottamushenkilöiden kanssa. Seurakuntaneuvotteluun paikalle oli kutsuttu myös yhteistyökumppaneita. 

Sunnuntain piispanmessu toimitettiin Kauhavan kirkossa. Messuun osallistui paikanpäällä ja verkon välityksellä noin 250 henkeä. Messun jälkeen kuultiin seurakunnan nykytilaa ja tulevaisuuden kehittämistyötä koskevat piispantarkastuksen päätöspuheenvuorot tuomiokapitulin pappisasessori Ari Auraselta ja piispa Simo Peuralta. Yhtenä keskeisenä hallinnollisena uudistuksena piispa kehotti ottamaan tarkasteluun siirtymisen kappelimallista työalajohtamisen malliin. 

Kirkkoherra Jyrki Jormakka esitti lopuksi kiitokset seurakunnan puolesta rakentavasta kolmipäiväisestä tarkastuksesta, jonka aikana saatiin selkeitä asioita pohdittavaksi ja päätettäväksi.


Striimattu nauhoitus piispanmessusta on seurakunnan Facebook-sivunLoput kuvat ovat lauantain työyhteisötyöskentelytilaisuudesta.
Loput kuvat ovat lauantain työyhteisötyöskentelyti...