Päivän Sana 29.11.2022

Heidän edellään kulkee tien aukaisija, he raivaavat tiensä, murtautuvat portista ja lähtevät. Heidän kuninkaansa kulkee edellä, Herra johtaa heitä.Miika 2:13

Seurakuntamestarin virka 

Nykyisen viranhaltijan siirryttyä toisiin tehtäviin on Kauhavan seurakunnassa haettavana

 

                  SEURAKUNTAMESTARIN VIRKA

 

Virkapaikkana Alahärmä. Seurakuntamestarin tehtäviin sisältyy toimiminen kirkkosuntiona sekä kiinteistöjen hoitajana. Lisäksi virkatehtäviin sisältyy olennaisena osana haudankaivuu ja -peitto, joten kokemus koneellisesta kaivuutyöstä on tarpeen.  Viran kelpoisuusvaatimuksena on seurakuntamestarin tai kiinteistöjen hoitoon soveltuva ammattitutkinto tai vastaavat työkokemuksella hankitut tiedot ja taidot. Viran hoito edellyttää liikkumista tarvittaessa koko Kauhavan seurakunnan alueella, joten oma auto ja ajokortti on työssä välttämätön. 

 

Viranhaltijalta edellytetään joustavuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja tietotekniikan perustaitojen hallintaa. Erityiseksi ansioksi luetaan taito tehdä pieniä korjaustöitä kiinteistöissä. Hakijan toivotaan olevan sitoutunut evankelisluterilaisen kirkon perustehtävään.

 

Virassa noudatetaan jaksotyöaikaa, 114,75 h/3 viikkoa. Tehtävään sisältyy olennaisena osana myös ilta- ja viikonlopputyötä. Viran täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.

Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 mukaisesti (2.092,17 €/kk). Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää aikaisemmasta työkokemuksesta riippuen enintään 295,00 €/kk.

 

Tehtävä tulee ottaa vastaan 01.01.2023 tai sopimuksen mukaan. Ennen viran vastaanottamista valitun

on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 05.12.2022 klo 15.00 mennessä Kauhavan seurakunnan

taloustoimistoon os. Kauhavan seurakunta/taloustoimisto, Kirkkotie 3b, 62200  KAUHAVA tai sähköpostitse os  Kuoreen merkintä ”seurakuntamestari”.

 

Lisätietoja antaa kiinteistöpäällikkö Kari Jutila puh. 045-139 3597 tai talousjohtaja Esa Rämäkkö

puh. 050-532 2792

 

 

                              KAUHAVAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO