Päivän Sana 29.06.2022

Jumala saa teissä aikaan sen, että tahdotte tehdä ja myös teette niin kuin on hänen hyvä tarkoituksensa.Fil. 2:13

Hautaoikeus ja sen luovuttaminen

Hautaustoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa evankelis-luterilaisen seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.

 

Kirkkolain mukaan oikeus hautaan luovutetaan kuolemantapauksen yhteydessä. Samalla voidaan luovuttaa vapaa hautasija vainajan puolisolle.

 


Lomake Hautaoikeuden_haltijan_nimeaminen.pdf