Päivän Sana 22.05.2019
Tietäkää, rakkaat veljeni, että itse kunkin tulee olla herkkä kuulemaan mutta hidas puhumaan ja hidas vihaan, sillä miehen viha ei johda oikeudenmukaisuuteen, jota Jumala tahtoo.

Jaak. 1:19-20

Ylihärmän kirkko

Ylihärmän kirkko
Ylihärmän kirkko on saanut alkunsa Härmän kappelin perä- ja keskikyläläisten talollisten aloitteesta. Samaan aikaan Härmän kappelissa oli tarvetta laajentaa kirkkoa, mutta isäntien päättäväisen valmistelun seurauksena Peräkylän Ruohomäelle ryhdyttiin hankkimaan omaa kirkkoa.

 

Useamman anomuksen jälkeen kirkko ryhdyttiin jo rakentamaan omin luvin. Kun kuningas antoi rakennusluvan kesäkuussa 1786, olivat kylän miehet salvoneet hirsiä jo 14 jalan korkeuteen saakka.

 

Kellotapuli sijaitsee kirkon itäpuolellaUuden kappelin perustamiseen johti sitoutuneiden rakentajien ohella alueen nopea väestönkasvu ja otollinen sijainti Härmän kappelin ja Lapuan kirkon puolivälissä. Kirkko valmistui 1787.

Ensimmäiset kirkon piirustukset laati kirkonrakentaja Antti Hakola, mutta varsinaisena suunnittelijana ja toteuttajana toimi kuitenkin hänen poikansa Kaappo Hakola.

 

Kirkko länsipuoleltaKirkko on aitoa kansanomaista puutyyliä. Sen paras kaunistus on kirkon täyttävä seurakunta. Uskollisesti ja runsaslukuisesti on seurakunta kokoontunutkin Sanan kuuloon. Jumalanpalveluksiin osallistuneiden määrä on noin 9000.

 

Kirkon vanha alttaritaulu on entisöitynä sijoitettu pohjoissiipeen. Sen on maalannut Thomas Kiempe vuonna 1791. Nykyisen alttaritaulun on maalannut Lauri Hämäläinen vuonna 1948. Järjestyksessään toiset urut rakensi urkurakentamo Hans Heinrich Maksamaalta vuonna 1985. Samassa yhteydessä uusittiin myös kirkon lämmitys. Lattia peruskorjattiin kesällä 2002, ja aputyövoimana oli suuri joukko talkoolaisia.


Kirkonkellot hankittiin jo kirkonrakentamisvuonna Tukholmasta. Aluksi ne olivat kellotelineellä. Karl Ludvig Engelin suunnittelema tapuli valmistui 1828. Kellotapulin välittömässä läheisyydessä kirkon itäpuolella sijaitsee vanha hautausmaa. Sankarihauta-alueen on suunnitellut ylihärmäläissyntyinen arkkitehti, professori Johan Sigfrid Siren.

 

Kirkon osoite:

Päämajantie 29

62375 Ylihärmä