Päivän Sana 02.03.2024

Hyvä ja oikeamielinen on Herra, hän neuvoo syntisille tien.Ps. 25:8

Miksi joulu?

Minen jaksa tätä ainaasta joulusiivuamista, viälä näin pimiänä vuarenaikana ja joulun takia. Voi näitä kersojen pitkiä ja kallihia lahajalistoja, jaksavat hokia korvan juures lelukirijat kouriis, että tämä ja tämä pitää saara ku kerta pukki tuaa. Rahakki on niin vähiis, pitääs ne lahajakki ja syämiset… Minen ainakaa oo yksien Aino-tossujen takia ku pualipäivää kiltti…. Minen ainakaa leivo, juhannuksenaki pakkaasesta luuras tortun sakara. Pitääkö mun kaikki teherä itte eikä kukaa auta, joka vuasi samaa? Nysse toi sen kuusen jo tupahan, niinku täs ny ei muuta olisi.…..

Kuinka tuttua, niin omakohtaasta, niin sanottua ja monelta kuultua. Jouluressi meinaa sulukia korvat ja silimät, pimentää syrämmet, viärä päästä lempiämmät ajatukset, ja karotuttaa miäliistä sen kaikista tärkeemmän.

- Mitähän varten joulua yleensä viätetähän? Siivojen, leipomisien, lahajojen vai ruakien tähäre?

Monta kertaa unohramma, että joulu on Jeesuksen syntymäjuhula, joka on meille jokahittelle kaikista tärkeen.
Ihimiskunnalle tärkiämpää syntymää ei oo ollu ennen, eikä jäläkihin, eikä tuu koskaan olemahan. Jeesus, josta tuli kaikkien meirän syntien sovittaja ja viimmeesellä tuamiolla meirän pualustaja. Sinne vaatimattomahan tallin seimehen syntyi viatoon piäni vauva - sua ja mua varten.  Tämän kun muistaasimma, niin joulu ei olisi ressaavaa, vaan levollinen toivon, kiitollisuuren ja rauhan juhula.


✨ Matka joulun salaisuuteen
alkaa hiljalleen.
On kuin joku koskettaisi
syvään kaipaukseen,
on kuin joku sytyttäisi
yöhön kynttilän,
liekin, joka valollansa
voittaa pimeän.✨


Anna-Mari Kaskisen joulurunon mukana Joulurauhaa ja 
lähimmääsen rakkautta  jokahiselle, sialuhun ja syrämmehen.


Karjanlahden Tarja