Päivän Sana 13.06.2024

Kuulkaa tänä päivänä, mitä Herra sanoo: ? Älkää paaduttako sydäntänne.Ps. 95:7?8

Vakuutus

Tuu ny Veikko tänne pöyrän äärehen, niin kattotahan yhyres näitä meirän omia, kersaan ja tuvan vakuutuspaperia. Täs on sekaanen pumaska pöyrännurkalla orottamas, on ne niin vaikiaselakoosia, ne viää  multa pian hermot. 

 

Mitähän varten näitä vakuutuksia on näin monenlaasia? Nii, ja ne vakuutusten moninaaset eherot, ne tahtoo sekoottua päänupis. Sitä ei saisi olla liian vanha, ei oikeen paksukaan, eikä hirviän sairaskaa, nii ja tapaturma- ja sairasvakuutuksiiski on saranlaaset ehtonsa. Toisahalta, pakkohan niitä  monen sivun ehtoja nuas on oltava, lakikin niitä vaatii.  Se kyllä on viälä kimurantimpaa, kun vakuutuksen ottajan pitääs nua kaikki eherot täyttää, että saamma lyärä kättä päälle...

 

Veikko kuule, ookko sä ny laskenu mitä nämä kaikki tuloo maksamahan, kun viälä laitoomma jokahittelle sen kualemanvarankin? Nämähän kyllä tuloovat aivan maharottoman kallihiksi, noh, kunhan vaan hyväksyysivät siälä pääpaikas, että täyttääsimmä nua kaikki vaaritut eherot. Se täs eniten jännittää. Saisimma viimmeen tämän pois vaivoosta.

 

Mulla pyäriiki ainavaan miäles ne vakuutuspaperit, eherot ja maksut, kun menin pyhänä kirkkohon.

 

Siälä kirkos pappi puhuukin saarnassansa aivan erillaasesta vakuutuksesta, uskosta Jeesuksehen Kristuksehen.  Se kattaa aivan kaiken. Me saamma siitä vakuutuksesta turvaa ja tukia aivan normaalihin arkehemma ja saamma niitä pyytää toisillekki. Kaikki olis jo valamihiksi maksettu, ja kelapaamma eherootta, sellaasina minkälaasia me kukin oomma.

 

Pappi kertoi, että kun meirän aika päättyy täälä maanpäällä, me päästähänki sen vakuutuksen turvin taivahan kotia asumahan, sinne ikuusehen kotia, mihinä ei oo sairauksia, pelakua eikä tuskaa. 

 

Tämän vakuutuksen on Jeesus jo maksanu verellänsä siälä Golgatan ristillä. Jeesus kuali ristillä meirän syntien takia. Siis uhuras ittensä meirän pualesta, ja maksoo meirän jokaasen syntivelaat. Ne on kaikki maksettu ja täysin iliman ehtoja. Meidän tarttoo vaan ottaa usko vastahan ja luattaa siihen, että Jeesus on meirän pualesta kärsiny ristinkualeman.

 

 

 

”Armosta Jumala on teidät pelastanut antamalla
teille uskon. Pelastus ei ole lähtöisin teistä, vaan se on
Jumalan lahja. Se ei perustu ihmisen tekoihin, jottei
kukaan voisi ylpeillä.”


Paavalin kirje efesolaisille 2:8–9

 

***

 

Riihikirkkohymni

 

Virsi 960

 

Maksettu on velkani mun,
ylistys olkoon Ristiinnaulitun.


Henkesi on voimani mun.
Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.


Luonasi on kotini mun.
Ylistys olkoon Ristiinnaulitun.


 

Siunattua tulevan kevään odotusta jokaaselle.

 

Karjanlahden Tarja