Päivän Sana 21.10.2021

Koko maa oppii tuntemaan sinun tiesi, Jumala,
ja kaikki kansat saavat tietää, että sinä autat.Ps. 67:3

Kirkkovaltuuston kokous

Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään keskiviikkona kesäkuun 30 päivänä 2021 alkaen klo 19.00 Kauhavan seurakuntakodilla, Kirkkotie 3 b.

                     

                  Käsiteltävät asiat:

 

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

4.    Ääntenlaskijoiden valinta

5.    Työjärjestyksen hyväksyminen

6.    Lisämääräraha investointien toteutukselle vuodelle 2021

7.    Valtuustoaloitteet

8.    Ilmoitusasiat

9.    Muut esille tulevat asiat

10.  Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus

11.  Kokouksen päättäminen

 

 

                        Kauhava 23.06.2021

 

 

                        Esa Vaittinen

                        Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

 

                      

 

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa keskiviikkona 01.07.2021. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa  02.07.2021 - 02.08.2021 klo 9-14.

 

              

 

 

 

Huom!

Mikäli valtuutetulla on tilapäinen este, on siitä ilmoitettava  taloustoimistoon (4346527) .