Päivän Sana 27.09.2023

Minulle elämä on Kristus ja kuolema on voitto.Fil. 1:21

Kirkkovaltuuston kokous

Huom!

Mikäli valtuutetulla on tilapäinen este, on siitä ilmoitettava taloustoimistoon.  


                              

Kauhavan seurakunnan kirkkovaltuuston kokous pidetään tiistaina toukokuun 30 päivänä 2023 alkaen klo 19.00 Evijärven kunnantalo, Viskarinaukio 3. 

                     

Käsiteltävät asiat:

 

1.    Kokouksen avaus

2.    Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

3.    Pöytäkirjan tarkastus ja nähtävillä olo

4.    Ääntenlaskijoiden valinta

5.    Työjärjestyksen hyväksyminen

6.    Kappalaisen valinta

7.    Vuoden 2022 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

8.    Vuoden 2022 Evijärven  toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen käsittely

9.    Kauhavan seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja

       hallinnosta

10.  Evijärven seurakunnan tili- ja vastuuvapauden myöntäminen vuoden 2022 tileistä ja

       hallinnosta

11.  E-P:n perheasiain neuvottelukeskuksen johtosäännön muutosten hyväksyminen        

12. Seurakuntapastorin viran perustaminen Evijärven kirkkopiiriin

13. Valtuustoaloitteet

14. Ilmoitusasiat

15. Muut esille tulevat asiat

16. Kirkollis- ja hallintovalitusosoitus

17. Kokouksen päättäminen

 

Kauhava 23.05.2023

 

 

Jaakko Niemistö

Kirkkovaltuuston puheenjohtaja

 

 

Pöytäkirjan tarkastus suoritetaan taloustoimistossa keskiviikkona 31.05.2023. Kokouksen tarkastettu pöytäkirja pidetään nähtävillä Kauhavan seurakunnan taloustoimistossa  01.06.2023 - 30.06.2023 klo 9-14.