Päivän Sana 23.07.2024

Herra sanoo: ?Hylätkää väärät tienne ja tehkää hyvää! Silloin minä annan teidän asua tässä paikassa.?Jer. 7:3

Hautaoikeus

 

***

 

hautaoikeuden_haltijan_nimeaminen.pdf

Yllä tulostettavaksi lomake hautaoikeuden haltijan nimeämisestä.

 

***

 

Hautaoikeuden haltijan nimeäminen KL 17 luku 3 §. (30.12.2003/1274)

 

Hautaoikeuden haltija edustaa niitä, joita voidaan hautaan haudata, sekä käyttää

puhevaltaa hautaa koskevissa asioissa siten kuin hautaustoimilaissa sekä tässä

laissa ja sen nojalla säädetään tai määrätään.

 

Hautaoikeuden haltijasta ja siitä keitä hautaan voidaan haudata, sovitaan hautaa

luovutettaessa. Jos sopimusta ei ole tehty vuoden kuluessa haudan luovutuspäivästä

tai jos tehtyä sopimusta ei voida olosuhteiden muuttumisen johdosta noudattaa,

hautaoikeuden haltijaksi tulee vainajan leski tai, milloin leskeä ei ole taikka hänkin

on kuollut, ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset. Jos heitä

on useita, heidän on valittava hautaoikeuden haltija edustamaan heitä hautaa

koskevissa asioissa. Hautaoikeuden uudesta haltijasta on ilmoitettava

hautaustoimesta vastaavalle seurakunnan viranomaiselle.

 

Jos ensimmäiseksi hautaan haudatun vainajan lähimmät perilliset eivät ole voineet

sopia hautaoikeuden uudesta haltijasta, kirkkoneuvosto voi määrätä hautaoikeuden

haltijan ja antaa etusijan paikkakunnalla asuvalle tai sille, joka on huolehtinut

haudan hoidosta.