Päivän Sana 16.09.2021

Lakatkaa te huolehtimasta!
Tietäkää, että minä olen Jumala.Ps. 46:11

Kirkolliset toimitukset

Seurakuntasi tarjoaa Sinulle kirkollisia toimituksia. Niitä ovat

  • Kaste
  • Konfirmaatio
  • Avioliittoon vihkiminen
  • Hautaan siunaaminen
  • Kodin siunaaminen


Kaste

Pyhä kaste on kristillisen kirkon perusta. Kaste voidaan toimittaa kirkossa, kodissa tai muussa sopivassa paikassa. Lapsi tulee kastaa ennen kahden kuukauden ikää. Kasteesta voi sopia soittamalla kirkkoherranvirastoon. Halutessaan voi ottaa yhteyttä myös suoraan pappiin. Ennen kastetta pappi käy toimituskeskustelun vanhempien kanssa joko kotona, seurakunnan tiloissa tai muulla tavalla.

Vanhemmilla ja muulla juhlaväellä on mahdollisuus osallistua kastetoimituksessa rukouksiin ja tekstinlukuun. Niistä sovitaan kastepapin kanssa.

 

Kasteesta ilmoitetaan kirkossa jumalanpalveluksessa noin viikon kuluttua kasteesta ja samalla rukoillaan lapsen ja hänen läheistensä puolesta. Sen jälkeen kasteesta ilmoitetaan lehden kirkollisissa ilmoituksissa.     

 

Kastepuuhun kukan ripustaminen Kauhavan, Alahärmän, Kortesjärven ja Ylihärmän kirkoissa  

Kuvia lainattavista kastepuvuista

 

Konfirmaatio

Rippikoulu huipentuu konfirmaatiojumalanpalvelukseen. Se on rippikoulun käyneiden nuorten juhlamessu, mutta myös vanhempien, isovanhempien, kummien, sukulaisten ja koko seurakunnan yhteinen juhla. Nuoret tunnustavat uskonsa, käyvät ehtoollisella ja polvistuvat vastaanottamaan siunauksen. Nykyään kummit ovat mukana siunaamisessa.

Rippikoulun käynyt nuori saa oikeuden äänestää kirkollisissa vaaleissa 16 vuotta täytettyään sekä oikeuden kirkolliseen avioliittoon vihkimiseen täysi-ikäisenä. Lisäksi rippikoulun jälkeen tapahtuva konfirmaatio antaa oikeuden toimia kummina, osallistua itsenäisesti ehtoolliselle ja asettua 18-vuotiaana ehdokkaaksi seurakuntavaaleissa.

 

Avioliittoon vihkiminen

Kristillinen avioliittoon vihkiminen tapahtuu kirkossa, kodissa tai muualla sen mukaan kuin vihittävät haluavat. Vihkitoimitusta edeltää avioliiton esteiden tutkinta, joka täytyy hoitaa viimeistään viikkoa ennen vihkipäivää. Se on voimassa neljä kuukautta.  Kirkon jäsenet voivat käydä ”kuulutuksilla” jommankumman kotiseurakunnan kirkkoherranvirastossa.

Vihkipäivä ja -paikka varataan kirkkoherranvirastosta. Sieltä saa selville, kuka papeista voi toimittaa vihkimisen. Musiikki sovitaan kanttorin kanssa hyvissä ajoin. Kaikki kirkollisessa vihkimisessä esitettävä musiikki tulee olla jumalanpalvelusluonteeseen ja kirkkotilan arvoon sopivaa. 

 

Hautaan siunaaminen

Läheisen kuolema pysähdyttää. Kirkkoherranvirastossa hoidetaan hautausjärjestelyt. Siellä katsotaan siunauksen ajankohta ja varataan tilat. Siellä myös sovitaan, millä tavalla pappi ja kanttori ottavat yhteyttä omaisiin niin, että voidaan keskustella siunaustoimitukseen ja muistotilaisuuteen liittyvistä asioista.


Läheisen kuoltua - Ohje hautajaisjärjestelyihin

 

Kodin siunaaminen

Uusi koti voidaan siunata. Usein se tapahtuu kotikasteen yhteydessä, mutta se voi olla myös oma juhlansa. Siihen sisältyy Raamatun tekstien lukemista, rukousta, virren veisuuta ja puhe. Usein pappi käy kotona sopimassa tilaisuuteen liittyvistä asioista.