Päivän Sana 26.05.2024

Jeesus sanoo: ?Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.?Matt. 28:19?20

Rukoile rauhaa Etelä-Sudaniin

Paastonaikana 2023 Sley kutsuu sinut mukaan rukoilemaan rauhaa Etelä-Sudaniin. Monin tavoin unohdettu, ja joskus päättyneeksikin julistettu konflikti, on alkanut jo kymmenen vuotta sitten. Nuori Etelä-Sudanin valtio syöksyi vain kahden vuoden olemassaolonsa jälkeen veriseen sisällissotaan, joka on jättänyt jälkeensä satoja tuhansia kuolleita, miljoonia pakolaisia ja lukemattoman määrän murskattuja unelmia.
  
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys on työskennellyt luterilaisen kirkon kanssa Etelä-Sudanin alueella jo vuodesta 2009 alkaen.  Aluksi lähetit Liisa ja Antti Saarenketo työskentelivät Etelä-Sudanissa, kunnes heidän oli siirryttävä sinne, minne seurakuntakin oli paennut: Pohjois-Ugandan laajoille pakolaisleireille, jossa asui jo yli miljoona eteläsudanilaista.  

Vuodet ovat vierineet ja pressuteltat ovat monessa paikkaa muuttuneet pysyvämmiksi savimajoiksi. Hengellinen ja aineellinen hätä on kuitenkin edelleen läsnä. Tällä hetkellä työtä Ugandan puolella jatkavat myös Kauhavan seurakunnan nimikkolähetti Pauli Vanhanen perheineen sekä Anna ja Taisto Sokka. Lähetit tekevät työtä pakolaisleireillä välittämällä apua, kouluttamalla kirkon vastuunkantajia ja kertomalla Kristuksesta, joka on läsnä siellä, missä on särkynyt sydän ja murtunut mieli.  

Me pyydämme tänä paastonaikana sinua, tule rukoilemaan Etelä-Sudanin rauhan puolesta: kuusi viikkoa, kuusi rukousaihetta. Löydät rukousaiheet tältä sivulta. Aiheet jaetaan viikko kerrallaan myös Sleyn sosiaalisessa mediassa: Instagramissa ja Facebookissa.   

Pyydämme sinua jakamaan tästä rukouskampanjasta tietoa myös eteenpäin ystävillesi ja tuttavillesi. 

Voit myös kirjoittaa tai videoida vaikkapa rukouspiiriltäsi terveisiä Etelä-Sudanin kristityille vietäväksi. Lähetä terveisesi osoitteeseen  

Kiitos, että olet mukana.  

Pauli Vanhanen perheineen            Anna ja Taisto Sokka 


1. RUKOILEMME RAUHAA ETELÄ-SUDANIIN 

Etelä-Sudan on kärsinyt sisällissodasta vuodesta 2013, lähes maan itsenäistymisestä lähtien. Rauha on virallisesti solmittu, mutta heimosotia ei ole saatu loppumaan ja moni on menettänyt henkensä taisteluissa. Levottomuudet estävät maan rakentamisen, ja ihmiset joutuvat elämään jatkuvassa pelossa. Suuri joukko on paennut naapurimaihin odottamaan levottomuuksien hellittämistä. Pakolaisuudessa ihmiset elävät turvassa sodalta mutta äärimmäisessä köyhyydessä. Rukoilemme sotien loppumista, että ihmiset voisivat palata kotiin ja viljellä rauhassa omia maitaan.  

 

2. PYYDÄMME MAAN JOHTAJILLE VIISAUTTA

Sisällissotaa johtaneiden osapuolten välillä solmittiin rauha vuonna 2018, mutta maan hallinnon järjestäytyminen on ollut hidasta. Sota on jatkunut aseistautuneiden siviilien käsissä, kun paimentolaisheimot ja karjankasvattajat kilpailevat samasta maasta maanviljelijöiden kanssa. Tällä hetkellä maassa valmistellaan vaaleja, ja ihmiset odottavat, että uusi hallitus voisi tuoda rauhan heimojen välille. Rukoilemme johtajille viisautta maan rakentamisessa ja yhtenäisyyden luomisessa heimojen välille.  

 

3. RUKOILEMME KIRKKOJEN JA YKSEYDEN PUOLESTA

Etelä-Sudanin ja Sudanin evankelisluterilainen kirkko tekee työtä sodan keskellä Etelä-Sudanissa. Monet seurakunnat ovat levottomuuksien ja vaikeiden kulkuyhteyksien takia täysin eristyksissä. Kirkkorakennuksia on tuhottu hyökkäyksissä ja seurakuntalaisia on surmattu. Kirkon työntekijät yrittävät parhaansa mukaan auttaa traumatisoituneita ihmisiä alueillaan, mutta resurssit ovat vähäiset. Kirkkojen välisen yhteistyön koetaan olevan keskeinen avain rauhan rakentamisessa ja anteeksiannon tuomisessa ihmisten sydämiin. Rukoilemme kirkoille halua yhteistyöhön rauhan puolesta. 

 

4. RUKOILEMME APUA NÄLÄNHÄDÄSSÄ ELÄVILLE

Sodan alla elävät joutuvat kärsimään jatkuvasta nälästä, ja ravinnon riittävyydestä perheille on suuri huoli. Heimosodissa monet viljelykset ovat tuhoutuneet ja karjaa on ammuttu sekä ryöstetty. Levottomuuksien vuoksi maanviljelystä ei ole ollut mahdollista kehittää, ja perheiden toimeentulo on jatkuvaa taistelua. Myös kuivuus ja epäsäännölliset sateet ovat vaikuttaneet pakolaisleirillä elävien ruokajakeluun, ja perheet ovat jäänet ilman tarvitsemiaan elintarvikkeita. Rukoilemme nälänhädän hellittämistä ja riittävää toimeentuloa perheille.  

 

5. PYYDÄMME LOHTUA LESKILLE JA ORVOILLE

Sisällissota ja heimotaistelut ovat jättäneet monia leskiksi ja lapsia orvoiksi. Etenkin naisten koulutustaso on heikko, ja leskeksi jääneet naiset joutuvat kipuilemaan toimeentulon kanssa. Vanhemmat sisarukset joutuvat ottamaan huoltajan vastuun nuoremmista, eivätkä voi elää omaa nuoruuttaan. Perheet ovat isoja ja elätettävien määrä kasvaa entisestään, kun orvoiksi jääneet sukulaislapset otetaan osaksi perhettä. Orpojen asema yhteisössä on heikko, ja heidän on muita vaikeampi päästä kouluun. Rukoilemme läheistensä menettäneiden puolesta ja apua kärsiville.  

 

6. RUKOILEMME, ETTÄ LAPSET PÄÄSISIVÄT KOULUUN

Sota on monin paikoin keskeyttänyt koulujen toiminnan. Sodan pelko on pitänyt osan kouluista kiinni kokonaan, ja toiset ovat olleet auki katkonaisesti, kun uudet konfliktit ovat pakottavat koulut sulkemaan ovensa. Opettajista on pulaa, ja harvalla on varaa maksaa koulumaksuja sodan runtelemassa maassa. Koulutus nähdään tärkeässä roolissa hyvän tulevaisuuden rakentamiseksi ja rauhan säilyttämiseksi. Rukoilemme, että lapset ja nuoret pääsisivät kouluun ja, heillä olisi mahdollisuus parempaan tulevaisuuteen.