Päivän Sana 26.05.2024

Jeesus sanoo: ?Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.?



Matt. 28:19?20

Kangasalan Urkutehtaan urut Kauhavan seurakunnassa

Lokakuun 13. päivänä 1843 Anders Thulé sai luvan rakentaa urkuja Suomessa. Tuota päivää on sittemmin pidetty Kangasalan urkutehtaan perustamispäivänä ja tuosta päivästä lähtien Kangasalla rakennettiin 152 vuoden ajan yli tuhannet urut sekä yli 8000 urkuharmonia. Kangasalan urkutehdas on rakentanut molemmat Kauhavan kirkon urut sekä uudistanut Alahärmän kirkon urut. 

 

Nykyisen Kauhavan seurakunnan alueelle on hankittu urut Alahärmän kirkkoon 1904, Kauhavan kirkkoon 1905, Kortesjärven kirkkoon 1936, Ylihärmän kirkkoon 1938 ja Evijärven kirkkoon 1949. Alkuperäinen urkujen julkisivu on säilynyt Alahärmän ja Kortesjärven uruissa. Alahärmän kirkon uruissa on säilyneitä osia alkuperäisistä J.A. Zachariassenin rakentamista uruista. Tulipalot ovat tuhonneet kirkkoja ja urkuja, urkuja on myös purettu uusien tieltä.

 

Kauhavan kirkon vanhat urut ovat mielestäni seurakunnan urkuhelmi. Niitä on pikkuhiljaa palautettu soittokuntoon. Työtä olisi vielä kovasti. Kangasalan urkutehdas rakensi nämä pneumaattiset urut vuonna 1926. Pneumaattisten urkujen soitto on hankalampaa äänen viiveen takia, mutta nämä urut soivat todella kauniisti alttarin yläpuolella kirkon etuosassa. Urkujen soittopöytä sijaitsee eteläisellä sivulehterillä. Kulttuurihistoriallisesti olisi merkittävää saada tämä arvosoitin alkuperäiseen kuntoonsa. Urkujen dispositio on Kangasalan urkutehtaan ja julkisivu arkkitehti Josef Stenbäckin suunnittelun tulosta. Urut edustavat sointityyliltään pohjoismaista romantiikkaa. Uruista poistettuja äänikertoja olisi mahdollista palauttaa. Alkuperäistä kunnioittaen tämä vaatisi huolellista työtä, mutta olisi merkittävä satsaus menneeseen ja tulevaan. On harvinaista, että 1920-luvun ”kultakaudelta” on säilynyt Kangasalan urkutehtaan urut muuttamattomina.

 

Kauhavan kirkon pääurut on hankittu kirkon takalehterille vuonna 1968. Disposition suunnitteli Seppo Jussila ja julkisivun Erkki Valanki. Vikaherkän uruista tekee aikansa kokeilu, pölkkylistekoneisto ja rakennusmateriaalien kuluminen. Perusteellinen korjaus tulee tehtäväksi ennemmin tai myöhemmin. Vuosittaishuollot ovat tärkeitä, jotta tämä pääsoitin pysyy soittokunnossa.

 

Alahärmän kirkon alkuperäiset Zachariassenin urkutehtaan v. 1905 valmistamat urut vaurioituivat kirkon palon takia vuonna 1920. Kangasalan urkutehdas korjasi vahingoittuneet urut ja vaihtoi kaksi äänikertaa. Sama urkutehdas korjasi urkuja uudelleen v. 1962 koneiston kuluneisuuden ja äänikertamuutosten vuoksi. Alahärmän kirkon urkuihin tehtiin uusi koneisto 1976. Kaikki käyttökelpoiset Zachariassen-äänikerrat ja alkuperäinen Stenbäckin suunnittelema julkisivu sekä Kangasalan viisi äänikertaa vuodelta 1962 säilytettiin, uusi koneisto ja viisi uutta äänikertaa tehtiin sekä soittopöytä rakennettiin urkuihin kiinni. Uruissa on nyt 12 äänikertaa vuodelta 1904, viisi äänikertaa vuodelta 1962 ja viisi vuodelta 1976. Kangasalan urkutehdas teki tämänkin uudistuksen.

 

Dispositio on kunkin urun oma äänikertavalikoima


Äänikerta muodostuu pillirivistöistä, joilla jokaisella on ominaislaatuisensa rakenne ja sointi. Jokainen äänikerta on kuin soitin, jokaista kosketinta vastaa yhden pillin ääni. Äänikerroista koostuu urkujen ”orkesteri”.  Rekisteritappeja vetämällä urkuri valitsee käytettävät äänikerrat (”soittimet”)


 

Lähteet:

 

Seppo Nukala: Kauhavan seurakunnan urut

 

www.kangasala.fi/Kangasalan urkutehdas 180 vuotta

 

 

 

Heli Turpela  kanttori, Kauhavan seurakunta

 


Seppo Nukala esittelee Alahärmän kirkon urkuja 29.9.2019.Kauhavan kirkon pääurutKauhavan kirkon vanhat urut alttarin yläpuolellaKauhavan kirkon vanhojen urkujen soittopöytä