Päivän Sana 26.05.2024

Jeesus sanoo: ?Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.?Matt. 28:19?20

Seurakuntamestarien ja emäntien avulla hoituu moni asia

Tuire Tapola Kauhavan siunauskappelissa.

Kauhavan seurakunnan palvelutiimiin kuuluvat mm. emännät ja seurakuntamestarit, joista muutama kertoo hieman työstään. Meillä on ns. kiiinteistötyöntekijöinä viisi seurakuntamestaria, yksi haudankaivaja-hautausmaanhoitaja ja kaksi emäntää.

 

 

Tuire Tapola kuvaa työtään hyvin vaihtelevaksi ja laaja-alaiseksi. Hän on toiminut seurakuntamestarina eli suntiona vuodesta 2020, sitä ennen siivoja-vahtimestarina.

- Yksi puhelinsoitto saattaa muuttaa koko päivän suunnitellun ohjelman. Työni sisältää tilojen siistimistä ja niiden laittamista valmiiksi erilaisiin tilaisuuksiin.

 

Seurakuntamestari hoitaa jumalanpalveluksia ja muita seurakunnan tilaisuuksia.

- Hautaan siunaamisissa, vauvojen kastetilaisuuksissa ja vihkimisissä olen ihmisten tukena. Työssäni saan päivittäin kohdata paitsi surevia omaisia, myös iloisia juhlijoita ja seurakuntalaisia. 

 

Tuire kertoo myös kiinteistönhuollon tehtävien sisältyvän toimenkuvaansa.

- Työni sisältää tavaroiden hankkimista, vikojen korjaamista itse tai kutsumalla ammattihenkilö paikalle. Lisäksi joskus olen keittiöllä kahvikeitossa. Muutkin keittiötyöt kuuluvat työhöni tarpeen vaatiessa. Työni painottuu tilaisuuksien etukäteen tehtäviin tukitoimiin.

- Kahta samanlaista päivää ei ole koskaan. Parasta onkin vaihtelevuus. Saan itse suunnitella työpäivänä sisällön, kunhan huolehdin tietyt kellonaikaan sidotut työt. Työni on palvelutehtävä seurakuntalaisille, ja siksi koen sen olevan tärkeätä. Saan kohdata erilaisia ihmisiä eri elämänvaiheessa. Yhteistyö muiden työkavereiden kanssa pelaa hyvin yhdessä toimien, Tuire tiivistää lopuksi.

 


Jouni Lepistö on seurakuntamestarimme, jonka vastuualueeseen kuuluu erityisesti Evijärven kirkko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anu Riikka Palmu

Joulukuussa 2022 seurakunnan emäntänä aloittanut Anu Riikka Palmu kertoo, että hänen työnsä on vaihtelevaa, seurakunnan eri keittiöillä työskentelyä. 

- Työhön kuuluu ruuanlaittoa ja leipomista, suunnittelua ja siivousta. Toisen emännän, Tarja Alhon, kanssa tehdään yhteistyötä.

- Työssä parasta on monipuolisuus! Rippileireillä isosten ja nuorten kanssa on kohtaamisia. Ne ovat mukavia hetkiä. Hautajaisten suunnittelussa tapaan omaisia. Työskentelen myös vapaaehtoisten kanssa. He ovat tosi tärkeä osa seurakunnan toimintaa. Ihanaa, kun saa apuja heiltä. Olen tutustunut uusiin ihmisiin.

 

 

Tarja Alho on toiminut emäntänä 26 vuoden ajan. Hän aloitti Ylihärmän seurakunnassa vuonna 1997 ja on tullut paikallisille tutuksi. Nyt Tarja on koko Kauhavan alueen emäntä, kuten Anu Riikkakin. Tarja toteaa, että itse työ ei ole vuosien aikana muuttunut, mutta nykyään on laajempi alue, missä kulkea.
- Hautajaisia hoitavat nykyään paljolti pitopalveluyrittäjät. Oma aikani menee enemmän seurakunnan omien tilaisuuksien tarjoilujen järjestämisessä ja kesällä rippileireillä. 

- Työssäni olen nähnyt kohtaamisissa elämän eri vaiheita: iloisia tapahtumia, lapsen kastamista, vihkipareja, syntymäpäiviä ja suruakin hautajaisissa.

- Koen olevani palvelutehtävässä kaikille seurakuntalaisille, Tarja sanoo ja ilmaisee samalla kollegoittensakin kokemuksen heidän työnsä luonteesta. Palvelutiimi palvelee!

 


Tarja Alho