Päivän Sana 26.05.2024

Jeesus sanoo: ?Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa.?Matt. 28:19?20

Seurakuntamestarin vakituinen virka auki

 

Edeltäjän eläköitymisen vuoksi haetaan Kauhavan seurakunnassa vakituiseen virkasuhteeseen uutta

                                              SEURAKUNTAMESTARIA

 

Pääasiallisena työpaikkana on Ylihärmän kirkkopiiri. Seurakuntamestarin tehtäviin sisältyy toimiminen kirkkosuntiona sekä kiinteistöjen hoitajana.  Lisäksi työtehtäviin sisältyy olennaisena osana haudankaivuu. Kokemus koneellisesta kaivuutyöstä on eduksi tehtävää täytettäessä. Kelpoisuusvaatimuksena on seurakuntamestarin tai kiinteistöjen hoitoon soveltuva ammattitutkinto tai vastaavat työkokemuksella hankitut tiedot ja taidot. Seurakunta korostaa erityisesti valittavan henkilön soveltuvuutta tehtävään. Tehtävän hoito edellyttää liikkumista tarvittaessa koko Kauhavan seurakunnan alueella, joten oma auto ja ajokortti ovat työssä välttämättömiä. 

 

Valittavalta henkilöltä edellytetään joustavuutta, oma-aloitteisuutta, yhteistyökykyä ja tietotekniikan perustaitojen hallintaa. Erityiseksi ansioksi luetaan taito tehdä pieniä korjaustöitä kiinteistöissä. Hakijalta edellytetään evankelisluterilaisen kirkon jäsenyyttä.

 

Työssä noudatetaan jaksotyöaikaa, 114,75 h/3 viikkoa. Tehtävään  sisältyy olennaisena osana myös ilta- ja viikonlopputyötä. Tehtävän täytössä noudatetaan kuuden (6) kuukauden koeaikaa.  Tehtäväkohtainen palkka määräytyy kirkon palkkausjärjestelmän vaativuusryhmän 402 mukaisesti 2251,70 €/kk Peruspalkan lisäksi voidaan maksaa kokemuslisää aikaisemmasta työkokemuksesta riippuen enintään 304,00 €/kk

 

Tehtävä tulee ottaa vastaan 1.6.2024 tai sopimuksen mukaan. Ennen työn vastaanottamista valitun

on esitettävä hyväksyttävä todistus terveydentilastaan.

 

Hakemus ansioluetteloineen tulee toimittaa 5.4.2024 klo 15.00 mennessä Kauhavan seurakunnan

taloustoimistoon os. Kauhavan seurakunta/taloustoimisto, Kirkkotie 3b, 62200 KAUHAVA. Kuoreen merkintä ”seurakuntamestari” tai sähköpostitse  

 

Lisätietoja antaa talousjohtaja Esa Rämäkkö puh. 050-532 2792

 

                                     KAUHAVAN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO